Största flygplanen

Att det finns flygplan i olika storlekar har väl de flesta insett, och att det finns riktiga bjässar till plan vet vi också. Vad vi ofta inte har en aning om, är exakt hur stora de största flygplanen egentligen är. Att skapa sig en bild av detta är ungefär lika svårt som att förstå hur det är möjligt för ett plan att flyga högt uppe i luften utan att trilla ner. Trots fysikaliska förklaringar är det svårt att greppa och likaså är det knivigt att gå med på att de största flygplanen trots sina gigantiska proportioner faktiskt kan flyga.

iStock_000030106714_SmallAn-225 Mriya med många år på nacken

Världens allra största flygplan håller ledningen sedan jungfruresan år 1988. Detta år lyckades den ukrainska flygplanstillverkaren Antonov ASTC efter bara tre års utvecklingstid med att färdigställa världens största flygplan, An-225 Mriya. Det finns de som drömmer om ett vackert uterum, men ingenjören Oleg Konstantinovitj Antonov drömde om att bygga världens största flygplan. Han kallade det för Mriya, vilket betyder dröm. Mriya är ett transportflygplan med sex motorer och en kapacitet på upp till 250 ton last. När planet byggdes överskred det i storlek alla föregångare med 50%. Ursprungligen var flygplanet avsett för transporten av det ryska rymdskeppet Buran, men när produktionen av detta lades ned, har det med tiden använts för transporter av alla möjliga slag. Mriya är egentligen inte ett militärt flygplan, men på grund av sin kapacitet för transport av utrymmeskrävande gods kan det naturligtvis komma till användning även för militära ändamål. Från amerikansk sida finns dels intresse för planet som transportmedel för raketramper, och dels att använda det som ramp att skjuta upp raketer ifrån.

För giganterna bland passagerarflygplanen gäller antalet passagerare

Målet med An-225 Mriya var att bygga ett fraktflygplan som klarar enorma mängder vikt och otympliga, skrymmande föremål. När det gäller de allra största passagerarflygplanen är målsättningen en annan, nämligen att få plats med så många passagerare som möjligt och samtidigt kunna erbjuda en viss grad av komfort. Två av världens största passagerarflygplan heter Airbus-380 och Boeing 747-800. Förstnämnda kan ta mellan 525 och 850 passagerare, beroende på vilken klass de reser i. I turistklass blir det trängre, och med en indelning i tre klasser ökar bekvämligheten. Super Jumbo, som planet kallas, var det första jetdrivna flygplanet med två passagerardäck och ett godsdäck. I jämförelse med konkurrenten Boeing 747-800 på plats två har Airbus betydligt större ytor. Det finns planer på att starta tillverkningen av fraktflygplanet Airbus 380-800F, som i så fall blir det största serietillverkade fraktflygplanet i världen. An-225 Mriya vore fortfarande större, men finns bara i ett enda exemplar och ser inte ut att gå i produktion igen. Huruvida Airbus 380-800F verkligen kommer att tas i bruk är än så länge osäkert.