Dyra flygplan

Det mesta i samhället blir dyrare i och med inflationen. Men vissa saker accelererar snabbare på grund av ökad efterfrågan samtidigt som utbudet inte följer det. flygresor blir allt dyrare, eftersom priser automatiskt pressas uppåt när utbudet är mindre än efterfrågan. Nu har dock flygindustrin tvingats reagera på denna utveckling eftersom man måste skapa sig komparativa fördelar gentemot konkurrenter för att jaga marknadsandelar, både på privat- och affärssidan av kunderna. En lösning som först lät som science fiction, men som nästan alla bolag har kikat på, är förarlösa plan för att kapa kostnader.

Sänkta priser leder till lägre marginaler

Prisökningen av flygresor världen över är inte hållbar. Det kommer alltid att finnas utmanare som hittar sätt att erbjuda tjänster till billigare pris, och på så vis vinna kunder från de stora och etablerade bolagen på marknaden. Se till exempel hur Ryanair för några år sedan kom in och helt gjorde om hur bolagen tvingades tänka kring prissättning. De stora bolagen har återigen fått upp ögonen för att de kommer behöva se över hur de arbetar med intäkter och kostnader nu när prishöjningarna börjar nå ett tak. Då gäller det att istället få ner sina kostnader om man fortfarande vill kunna visa upp en hälsosam vinst i bolagen. Precis som en privatperson som kan investera i en AL-KO gräsklippare 524 sp-a premium för att till exempel sänka sina kostnader långsiktigt, ser nu bolagen över möjligheten att investera i avancerade system. Dessa skulle kunna göra flygplanen helt självgående och på så vis kapa kostnader över tid.dyra-flygplan-2

Hur långt bort är vi då från denna idé om flygplan utan pilot? De senaste åren har vi sett trenden kring drönare, som fyller många funktioner. Det man först kommer att tänka på är kanske drönare med kameror som används vid film- och videoproduktioner. Sekundärt kanske man tänker på krigsföring mellan fiender. Från dessa syften, är det ett relativt långt steg till att kunna ha reguljära flyg med passagerare i flygplan utan piloter. Det handlar om en rad faktorer, inte minst om hur man ser till att det allmänna flygrummet sköts om man inte har fysiska piloter i planen. När man tänker efter hur många människor som idag är inblandade för att en vanlig flight ska fungera, förstår man problemet. Dels är det två piloter, två flygtekniker, navigatörer och radiooperatörer som bland annat är inblandade i en enda flight. obemannade flygplan kan vara framtiden, men det är som man märker mycket att reda ut för att det ska fungera.