Olika typer av modellflygning

Om man vill gräva djupare inom hobbyn modellflygning inser man snart att det finns mer bredd inom ”sporten” än man först skulle kunna tro. Det finns till exempel inte bara en typ av modellflyg, och inte bara ett sätt att styra dem och tävla mot varandra.

En förgrening av modellflygning är det som kallas för friflyg. Så som namnet antyder har planen inom friflygning ingen styrmekanism. Istället är målet inom friflygning att flygplansmodellen ska flyga så länge som möjligt, utan pilotens inverkan. Man kan använda sig av metoder som en gummimotor, en lina eller en förbränningsmotor för att få upp modellen i luften, men sedan ska den glida på egen hand.

En annan variant kallas linflyg, och dessa flygplansmodeller styrs med hjälp av linor. Vanligtvis fästs två linor i flygplanets ena vingspets, så att planet kan cirkulera runt piloten. Inom denna gren går flygningen ut på att exempelvis flyga så fort som möjligt, eller att utföra olika trick i luften. Det finns också grenar som går ut på att flera flyger samtidigt för att flyga så många varv som möjligt (vilket kallas team racing) och grenar där två piloter flyger samtidigt med en pappersserpentin i aktern på sina plan. Målet är då att klippa av motståndarens serpentin med sitt plans propeller, och grenen kallas passande nog för combat.Balsamodell_-_2016

Den sista typen av modellflygning är radioflyg, och en radioflygmodell styrs som namnet antyder av ett radiosystem. Dessa flygmodeller är de mest avancerade, och kan variera mycket i styrning och drivkraft.

Oavsett vilken typ av flygning man ägnar sig åt, har grenarna det gemensamt att det oftast tar lång tid att montera eller bygga ett modellflygplan. Om det är en hobby som man ägnar sig åt på en mer seriös skala kan det därför vara en bra idé att skapa ett eget utrymme för sina byggen, både för att få vara ifred när man bygger och för att bygget inte ska vara i vägen för övriga familjemedlemmar. Ett enkelt sätt att lösa problemet är att bygga ett attefallshus på tomten. Ett attefallshus kan inredas som ett bostadshus, och det behövs inget bygglov för att bygga det på tomten till ett redan befintligt hus. Det är med andra ord den perfekta tillflyktsorten för många timmars modellflygsbyggande.