Hur flyger ett flygplan?

Att sväva ovan i skyarna är något människan alltid har drömt om. Nu är det inte bara något som du kan göra genom att åka med ett flygplan. Alla personer med tid och energi kan lära sig att flyga och vägen dit är inte alltför komplicerad. Möjligheten att hyra flygplan är dessutom stor i Sverige, där ett hundratal plan är privatägda och/eller till uthyrning för privatpersoner. För att börja din resa mot att kunna flyga själv måste du först skaffa dig ett flygcertifikat, även kallat ett PPL. Ett PPL gör det möjligt för dig att flyga mindre plan under bra förhållanden. Vägen dit består av en läkarundersökning, en teoretisk utbildning, samt en praktisk skolning. För att komma in mer på djupet om att lära dig flyga bör du besöka AOPA-Sweden, en organisation för flygplansägare och piloter.Lära sig flyga 2

Andra världskrigets luftstrider

Det är inte helt ovanligt att börja sin fascination för flygplan med krigstidens stora flygbravader, och då främst under andra världskriget. Detta var det första kriget där flygplan blev en stor del av kriget i sig och många viktiga strider avgjordes uppe i skyn. Även om flygplan började användas redan under första världskriget var det i det andra världskriget som flygplan användes fullt ut. Ett av det mesta kända slagen under andra världskriget, som kretsade kring flygplan, var kampen om Storbritannien. Här ville Adolf Hitler sätta in sitt välutvecklade flotta av flygplan (Luftwaffe) för att snabbt tillintetgöra Storbritanniens flygförsvar för en enkel seger. Storbritanniens piloter var dock bättre och lyckades försvara sitt hemland. När det gäller flygplanen argumenteras det än idag vem som egentligen hade starkast plan i denna strid. I Sverige finns det ett museum där vissa andra världskriget flygplan går att skåda. Ett annat känt flygplan under andra världskriget var Enola Gay, en B-29 Superfortress. Det var detta plan som fällde atombomben över Hiroshima 1945.

Hur flyger ett flygplan?

Det är självklart en väldigt komplicerad process bakom hur ett flygplan flyger och hur det lyckas lyfta från marken. Något av det grundläggande är att flygplanet generar en lyftkraft som är större än dennas egen vikt. Lyftkraften skapas genom att flygplanets vingar rör sig framåt i luften och tack vare sin vinkel, lyckas att trycka luften nedåt. För att skapa denna kraft och det stora tryck som behövs har flygplan antingen en propellermotor eller en jetmotor. En jetmotor fungerar genom att luft trycks in genom den främre fläkten på motorn, som sedan åker in i en brännkammare. Det tryck som skapas får sedan flygplanet att röra sig framåt. En propellermotor fungerar ungefär på samma sätt. En propellermotor är dock mer ekonomisk när det kommer till bränsle under lägre hastigheter. Här är det även en propeller i sig som driver flygplanet framåt, något som gör att en stor del av energin går åt till att driva själva propellern. Den kraft som sker vid motorn är livsfarlig och att vistas nära den kan leda till att man sugs in.