Modellflyg

Det finns flera ingångsvinklar till hobbyn modellflyg, en viktig tanke att ta i akt när man är intresserad av att flyga är att det trots allt är en hobby som innebär mycket mer än det egentliga flygandet. Allt från flygplansmodeller till motortyper och modellbyggande är viktiga områden att fördjupa sig i innan man tar beslutet att bege sig upp i skyn. Ett övervägande antal modellflygare är anslutna till modellflygklubbar där de delar intresset för modellbygge och radiostyrt flygande med andra likasinnade. Ett bra första steg för den intresserade är alltid att ta kontakt med den närmsta sådana modellflygklubben, där kan erfarna flygare ge all nyttig information en nybörjare kan tänka sig behöva. Övrig information rörande hobbyn finns att hitta såväl på nätet som i ett fåtal populära böcker om ämnet vilket återfinns att låna på bibliotek. Att hitta ett lämpligt första modellflygplan är det nästa självklara steget, en nybörjare bör hålla både pris och användarvänlighet i åtanke då det första planet till fördel låter en pröva på om hobbyn passar utan förpliktigande. För de som inte anser sig gå miste om en del av tjusningen då de inte själva står för bygget av sitt plan finns det ett alternativ som är vänligt för plånboken och fungerar som ett perfekt nybörjarplan. Det färdigbyggda planet X-Twin rekommenderas av Sveriges Modellflygförbund då det är så pass hanterbart att även barn runt sex år kan styra det. Då planet inte kräver varken reparationer eller bygge och är lätt att få upp i luften är det flitigt använt även bland erfarna flygare som söker avkoppling och omedelbara flygturer.Modellflyg 2

Flygsportens åtta grenar

Under samlingsnamnet flygsport finns det åtta organiserade grenförbund. Gemensamt för alla grenar av sporten är att utövaren utmanar den spatiala intelligensen genom att transportera sitt flygfordon i tre dimensioner. Till de mest etablerade och omtalade formerna av flygsport räknas måhända motorflyg och konstflyg, dessa adrenalinfyllda flygturer skådas ofta av en stor publik samlad på flygfält under diverse flygdagar. En typ av flygande som tar föraren upp till hundra mil i ett plan av moderna kompositmaterial och helt utan motor är segelflygandet. Piloten i ett segelflyg bogseras upp i luften med hjälp av ett motordrivet plan och sedan är det piloten uppgift att navigera planet tillbaka till startplatsen genom att segla på varma uppvindar. För äventyrlustna flygare ute efter en rejäl adrenalinkick finns skärmflyg, fallskärm och hängflyg – former av flygande där piloten använder anordningar för att själv flyga fritt i luften utan ett fordon. Hopp från flygplan erbjuder båda ett nervkittlande frifall och en njutbar åktur efter att skärmen vecklats ut och hopparen glider ned. Skärmflyg och hängflyg är tacksamma flygsporter då de tillåter start från både berg, backe eller en vinsch. Dessutom plockas skärmflyget smidigt ihop i en ryggsäck och kan med fördel transporteras enkelt på exempelvis bussen. Gas- och varmluftsballonger lyfter oftast från större fält och styrs genom vertikala rörelser mellan luftmassor i himlen. Modellflyg är möjligtvis grenen inom flygsport med mest variation. Modellflygplan utan motor kastas upp och fjärrstyrs först upp i luften, detaljrikt modellerade skalaplan med stor hänsyn till historisk återgivning flygs med jetmotor. De allra enklaste modellernas motorer drivs av gummiband. Flygsporten är i stort en sport med stor potential för de som söker upplevelser och personlig utveckling, sportens utövare är djupt organiserade i förbund och ger gärna råd och tips till nybörjare.

Pilotyrket

Pilotyrket lockar många och framställs ofta som ett glamoröst yrke för de med en vilja att se och utforska världen. Viktigt är det att inte glömma att det även är ett påfrestande yrke som för internationella piloter kan innebära stora tidsomställningar. Det finns många vägar till pilotyrket, man kan antingen välja att ta enstaka kurser eller att köpa en av de många färdiga grundutbildingarna som erbjuds hos de många pilotskolor som finns runt om i Skandinavien och övriga Europa. Vanligtvis är en grundutbildning för piloter på två år, där lär sig den studerande teori och praktik i ett. För verksamma civila piloter i Sverige finns den fristående fackliga organisationen Svensk Pilotförening som i sin tur är ansluten till IALPA – International Federation of Air Line Pilots samt den europeiska organisationen European Cockpit Association. SPFs kommitteér arbetar med frågor inom flygsäkerhet och flygmedicin och diskuterar frågor kring dessa ämnen i syfte att bidra civilpiloter med bra villkor. De som är intresserade av att vara piloter eller kanske redan idag deltar i sport kan ta nytta av dessa organisationer och samtala med erfarna yrkespiloter om yrket.